We hebben weer een nieuwsbrief voor u samengesteld: De Nieuwsbrief 6

met daarbij alvast voor komend schooljaar het Vakantierooster 2020-2021,  een leuke Sfeerimpressie Sportinstuif en een uitnodiging voor een Ontmoetingsbijeenkomst.

We wensen u veel leesplezier!