Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2019/2020

Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van  8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs. In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Ziekte van een leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.

Ziekteverlof

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 22 mei t/m 25 mei 2021
Zomervakantie 16 juli t/m 29 augustus 2021