Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2021/2022

Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs. In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Ziekte van een leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.

Ziekteverlof

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie zaterdag 16 okt 2021 t/m zondag 24 okt 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 dec 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 26 feb t/m zondag 6 maart 2022
Pasen vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 202
Meivakantie (incl. Koningsdag) zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren zondag 5 juni t/m dinsdag 7 juni 2022
Zomervakantie vrijdag 8 juli t/m zondag 21 augustus 2022