Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2019/2020

Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van  8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs. In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Ziekte van een leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.

Ziekteverlof

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 22 en 23 mei 2020
Pinksteren 31 mei t/m 2 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020