Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2022/2023

Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs. In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Ziekte van een leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.

Ziekteverlof

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie zaterdag 22 okt 2022 t/m zondag 30 okt 2022
Kerstvakantie vrijdag 23 dec 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 feb t/m zondag 5 maart 2023
Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie (incl. Koningsdag) zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart woensdag 17 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren maandag 29 mei 2023
Zomervakantie vrijdag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Studiedagen:

hier tekst aanpassen