Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2023/2024

Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs. In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Ziekte van een leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Verlofaanvraag

Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.

Ziekteverlof

Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Vakanties & feestdagen:

Herfstvakantie zaterdag 14 oktober 2023 t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie vrijdag 22 dec 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024
Pasen vrijdag 29 maart 2024 t/m dinsdag 2 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart) zaterdag 27 april 2024 t/m zondag 12 mei 2024
Pinksteren maandag 20 mei 2024
Zomervakantie vrijdag 12 juli 2024 t/m zondag 25 augustus 2024

Studiedagen/vrije dagen:

Woensdag 4 oktober 2023

Maandag 6 november 2023

Dinsdag 12 december 2023

Woensdag 7 februari 2024

Donderdag 28 maart 2024

Dinsdag 21 mei 2024 (teamdag)