Organisatie, groepsindeling en personeel

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de school is Stichting Christelijk Speciaal onderwijs Apeldoorn (CSO).

Tot deze stichting behoren ook:

De Boog (praktijkschool)
Buizerdweg 17, 7331 JD Apeldoorn
(055) 542 31 93
Directeur: mw. P. Lambooy

De Prinsenhof (sbo)
Mr. V. Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn
(055) 588 98 89
Directeur: mw. A. Beltman

Raad van bestuur/Raad van toezicht:

De raad van bestuur: E.Wijtsma.

De raad van toezicht:

dhr. W. Boomgaard

dhr. J. van Casteren

dhr. F. ten Klooster

mw. L Vos-van de Weg

Correspondentieadres:
Mr. Van Hasseltlaan 57,
7316 DK Apeldoorn.

Directie:

Directeur SO:

Niels Goedegebuur
tel.: (055) 534 07 41

IB:

Conny Mulder
Gerry van den Berg

Onderwijsondersteunend personeel:

Logopedistes:
Wenneke Assink
Madeleine Alferink

Orthopedagoge:
Evelynn de Weerd

Conciërge:
Berry Dekker

Adm. medewerker:
Anita Grefhorst
Joke Schut

Rekencoördinator:
Mili Beltrán Vigo

Taalcoördinator:
Renate ter Beest

Combinatiefunct.:
Truus Hermkens

ICT Coördinator:
Heidie Jansen

Gymnastiek:

Renee Havenaar

Thijs Everaars