Samenwerking met ouders/verzorgers

Om onze leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen is goed contact met ouders of verzorgers van wezenlijk belang. We wisselen voortdurend informatie uit over de gang van zaken thuis en op school. Dit blijkt ook wel uit het laatste oudertevredenheidsonderzoek. Binnen onze Ouderraad en Medezeggenschapsraad spelen onze ouders een belangrijke rol.

Gesprekken

Voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers is er een oriëntatie en/of kennismakingsgesprek. De groepsleerkracht komt thuis op bezoek. We bespreken het ontwikkelingsperspectief en het leerlingplan met de ouders. Uiteraard is er ook ruimte voor een persoonlijk gesprek met de directie, leerkracht of begeleider. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken

Rapportage

Aan het eind van het schooljaar krijgen de SO-leerlingen een
(foto-)rapport met daarin een weergave van de activiteiten van
het afgelopen jaar. De VSOleerlingen krijgen een portfolio met
daarin de activiteiten, stageverslagen en behaalde certificaten
van het afgelopen schooljaar.

Oudercontacten

Tijdens de groepsinformatieavond aan het begin van het schooljaar maken ouders en groepsleiding kennis met elkaar en ontvangen de ouders informatie over het lesprogramma. We nodigen de ouders uit voor kerst- en/of paasvieringen. In het SO worden ouders uitgenodigd voor koffieochtenden, meestal aan het eind van een project, en voor het kijken bij zwemles. Daarnaast zijn er andere momenten waarop we elkaar ontmoeten.

Nieuwsbrief en website
Via deze website, de nieuwsbrief en de schoolapp houden we ouders op de hoogte van wat er speelt op school. In onze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school.

De medezeggenschapsraad en de ouderraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier medewerkers. De directie vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de raad. Onder andere via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders en personeelsleden bij de ontwikkelingen op school. De ouderraad, bestaande uit ouders en teamleden ondersteunt bij diverse activiteiten.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door uw gegevens hieronder in te vullen, of ons te bellen op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.