SO de Zonnehoek in het kort

De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking. We staan landelijk en regionaal bekend om onze deskundigheid op het gebied van Autisme Spectrum Stoornis.

Identiteit

Onze christelijke school is een open school. Wij stellen ons open voor alle levensbeschouwingen. Iedereen is welkom. Met de Bijbel als inspiratiebron, stimuleren we elkaar tot verantwoordelijkheid voor onze aarde en de samenleving. Dit willen we uitstralen in de wijze waarop we met elkaar omgaan; een open houding en met respect voor ieders mening. […lees meer]

Maatwerk in zorg en onderwijs

Wij passen ons onderwijs aan op onderwijskundige en maatschappelijke vernieuwingen en op de actualiteit. Duidelijke leerlijnen helpen onze doelen te realiseren. We geven onze leerlingen individuele begeleiding en ondersteuning daar waar mogelijk.

Beleid

De SO afdeling van De Zonnehoek heeft 9 groepen, in elke groep werkt een leerkracht met een onderwijsassistent, vaak in een duobaan. De Zonnehoek is een professionele omgeving voor onze leerlingen. Samen maken we beleid en zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling van de school.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, deze visie heeft geleid tot de Wet Passend Onderwijs. Wij heten u van harte welkom om, geheel vrijblijvend, eens te komen kijken op onze school. Wellicht komt u tot de conclusie dat u uw kind wilt aanmelden.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door uw gegevens hieronder in te vullen, of ons te bellen op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.