Missie & Visie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Deze visie heeft geleid tot de Wet Passend Onderwijs. Het uitgangspunt van ons onderwijs is: Samen waar het kan, apart waar het moet.

Missie

De Zonnehoek biedt onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met het opnemen en verwerken van kennis. Ons doel is dat elke leerling bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kan functioneren binnen de maatschappij. We willen een zo hoog mogelijk niveau bereiken aan kennis, inzichten en vaardigheden van onze leerlingen. Dat doen we door aan te sluiten bij de specifieke leerbehoefte van iedere leerling. Daarbij kijken we voortdurend naar wat er speelt in de maatschappij, de actualiteit en de verplichtingen die de wet aan ons stelt. Als schoolteam staan we naar de ouders in hun opvoedingstaak en hebben regelmatig contact met elkaar. De school heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid.

Onze visie

Onze visie is dat een leerling bij het verlaten van de school kan zeggen:

  • Ik heb mijn capaciteiten ontdekt en ze kunnen ontwikkelen.
  • Ik heb geleerd met teleurstellingen om te gaan, tegenslagen te incasseren en toch verder te gaan.
  • Ik heb vaardigheden geleerd en ontwikkeld om (met steun van mijn omgeving) zoveel mogelijk op eigen benen in het leven te staan.
  • Ik heb geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor mijn eigen gedrag en voor de opdrachten die ik krijg.
  • Ik heb geleerd gezag van anderen te aanvaarden en zelf respectvol om te gaan met mensen en materialen.
  • Ik heb geleerd met andere mensen om te gaan en samen te werken met wederzijds respect en begrip.
  • Ik heb een daginvulling die bij mij past.

Iedere leerling is uniek. We stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen met uitdagende en zinvolle opdrachten die aansluiten bij hun mogelijkheden en beperkingen. We dagen ze uit om taakgericht te werken. We vinden het belangrijk dat de leerling met plezier naar school gaat.

De Zonnehoek is een professionele omgeving voor onze leerlingen. Iedere medewerker heeft een professionele houding en is betrokken bij de school. Het team kent elkaars competenties en gebruikt elkaars sterke kanten. In collegiale sfeer is er ruimte om (positief ) kritische vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Samen maken we beleid en zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling van de school. Onze expertise in autisme waarborgen we. Deskundigheidsbevordering en beroeps- en persoonlijke houding vinden wij belangrijk.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op door uw gegevens hieronder in te vullen, of ons te bellen op (055) 534 07 41. We staan u graag te woord.