Bij de gemeente waar de leerling woonachtig is, moet een vervoersaanvraag worden ingediend voor het vervoer van uw kind van en naar school. Bus- en taxibedrijven verzorgen dit, de gemeente betaalt hen voor hun diensten. Vermeld op de aanvraag of begeleiding noodzakelijk is en waarom de Zonnehoek de aangewezen school voor uw kind is. De gemeenten hanteren verschillende verordeningen waarbinnen een leerling recht heeft op vervoer van en naar school.

De Commissie voor de Begeleiding adviseert de gemeente of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van de vervoersaanvraag.